• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
  • Hệ thống văn bản >> Văn bản UBND huyện

  • Nội dung tìm kiếm:


    Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

    SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
    08/2014/NQ-HĐND 17/07/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ... Tải về