• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Yên Tiên xã Yên Phú đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:33:00 SA

Về việc công nhận thôn Yên Tiên xã Yên Phú đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • Thông báo kết quả thi Vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Thông báo treo cờ Tổ quốc mừng các ngày lễ lớn năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thừa Kim
 • QĐ thu hòi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Phấy
 • QĐ thu hồi đất đất của hộ gia đình Hoàng Quý Thanh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Sếnh (Xếnh)
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Sành Chiêu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Liều
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Quý Hội
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: Ông Trần Văn Hùng và Bà Lưu Thị Huyền
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: Ông Nguyễn Tài Học và Bà Nguyễn Thị Hiên
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Sành Hin
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà Đoàn Thị Nhinh.
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 19/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trần Tiến Mạnh và Ông Trần Ngọc Tiến.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thừa Hương
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Hữu Thọ - Con Trai Lý Văn Sỹ
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 18/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Đoàn Văn Mậu và Bà Ngô Thúy Loan.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Dũng
 • Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Liều - La Văn Khé
 • 101-120 of 1243<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >