• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Xin
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chăn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Mẳn
 • QĐ thu hồi của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thời
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Văn Tuấn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lò Văn Thơm
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Kim Phúc
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hoan
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Thọ
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hải
 • Công văn về việc đảm bảo an toàn cho việc chặt cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện
 • Công văn triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Sơn - Chạn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nguyên Bảo- Lý Thị Tiên
 • Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thừa Tơ - Lý
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Sính
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn An - Khé
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nho Vượng- Đặng Thị Sính
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Cải - Con trai: Triệu Văn Ba
 • 141-160 of 1243<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >