• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Bon
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Khé - Khé
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Văn Sú - Sâu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tôn Nhị - Ba
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Thăng
 • QĐ thu hồi diện tích đất thủy lợi để thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Tài - Triệu Thị Cải
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Đặng Thị Lai
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đạo
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Khắc Thế
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Thị Vinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Khuất Bá Tước
 • QĐ thgu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Kiên- Hưng
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Hệ thống xử lý nước thải lỏng Trung tâm Y tế huyện Văn Yên
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Trung Sinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Sinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thừa Hương
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Lếch
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Kinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Đình Nghĩa
 • 121-140 of 1243<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >