• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • Công văn tăng cường công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ
 • Các quyết định thu hồi đất của 1 tổ chức và 10 cá nhân của Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Điạ điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 3)
 • QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Điạ điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 3)
 • Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
 • QĐ Huỷ bỏ Quyết định thu hồi đất số 3467/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND huyện Văn Yên về việc thu hồi đất đối với hộ ông Lý Văn Tỉnh, địa chỉ thường trú: Thôn Khe Trang, xã An Bình
 • Công văn tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu
 • QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15). Địa điểm: Thôn Cao Sơn và thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1044 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thừa Phú, thuộc thửa đất số 71, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 442 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Phin, thuộc thửa đất số 16, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 346.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn Liều, thuộc thửa đất số 15; 17, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2007.5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Lụ, thuộc thửa đất số 7; 12, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1868 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Hín, thuộc thửa đất số 56; 63; 85; 86; 106, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 453.9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé (Vạng), thuộc thửa đất số 102, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 935.8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Pú, thuộc thửa đất số 2; 11, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 394.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Vảng (Mủi), thuộc thửa đất số 6, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 567.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Chìu, thuộc thửa đất số 110, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32 (9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3037.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Lý, thuộc thửa đất số 68; 84; 151; 69, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 769.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Kiếu, thuộc thửa đất số 69; 152; 48, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023; 11(02)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 351.1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Chày, thuộc thửa đất số 112; 41, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11(1)-2023; 11 (2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Tòn ú, thuộc thửa đất số 128, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • 81-100 of 1702<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >