• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nho Hòa - Đặng Thị Lưu, thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • THÔNG BÁO Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2, dự kiến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Hải Đường, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thắm, thuộc thửa đất số 16; 18, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 14, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Văn Sanh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Liều - Con Đặng Thị Tâm, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Thị Tập, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Châu Quế Hạ đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Phú đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Mỏ Vàng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phong Dụ Thượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Lang Thíp đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Sáu - Đặng Thị Bí, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Sơn, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Văn Cau - Triệu Thị Duấn, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Xuân Hòa, tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Văn Điển, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Liều -Đặng Văn U, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Bề, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • 41-60 of 1243<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >