• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • QĐ thu hồi 224,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Liều - Mấy, thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 4-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 106,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lán, thuộc thửa đất số 80; 86, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 298,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Vương Văn Tuệ- Nguyễn Thị Hòa, thuộc thửa đất số 27; 30, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 94,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Lý - Pháy Ct: Đặng Văn Kiều, thuộc thửa đất số 60; 70, tờ bản đồ số 9-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 61,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Nhâm - Nguyễn Trần Khánh, thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 4-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 245,0 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Sỹ- Đặng Thị Ton, thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 6-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 2,1m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Liu (Lưu) - Bẩy, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 11-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 92,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Náy - Phùng Thị Mường, thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ thu hồi 64,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Leo - Đặng Thị Nhị (con Bàn Văn Sáu), thuộc thửa đất số 96; 98, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 67,9m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Khé - Nguyễn Thị Duyên, thuộc thửa đất số 29; 85, tờ bản đồ số 9-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 101,7m² đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Liều - Triệu Tiến Náy, thuộc thửa đất số 68; 71, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 152,9m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Nhất, thuộc thửa đất số 21; 96, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 268,1m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Vượng- Đặng Thị Khoa, thuộc thửa đất số 62; 103, tờ bản đồ số 13; 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 1.512,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lủ- Phùng Thị Lưu, thuộc thửa đất số 24; 26; 72; 73; 75; 16; 17, tờ bản đồ số 13- 2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • TQĐ thu hồi 409,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Lán - Triệu Thị Vượng, thuộc thửa đất số 99; 101, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 220,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Nhị - Phùng Thị Vượng, thuộc thửa đất số 57; 59, tờ bản đồ số 13-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 78,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn TháiHoàng Thị Tấm, thuộc thửa đất số 46; 51, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 369,5m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Năm - Đặng Thị Ba (Mường), thuộc thửa đất số 29; 30, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 2.115,2m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Nhị - Đặng Thị Mụi, thuộc thửa đất số 45; 76; 65; 68; 40; 72, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 694,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lớ - Đặng Thị Dân, thuộc thửa đất số 65; 66; 11; 10; 1; 9; 29, tờ bản đồ số 13- 2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 21-40 of 1702<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >