• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Ngày xuất bản: 11/11/2022 9:57:00 SA

Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 

Văn bản khác

 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Chu Văn Luận
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Mạnh Thường
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Tâm
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lạc
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Tuấn
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Ngọc Lan- Trần Thị Hiền
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Nhắc
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Bốn
 • Quyết định Về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 1) bằng hình thức thi tuyển, kỳ thi tuyển dụng công chức xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư kèm theo quyết định (đợt 4)
 • Quyết định phê duyệt phương án (đợt 4)
 • Công văn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
 • Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 thi tuyển công chức cấp xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2023
 • Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT
 • Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Thu hồi đất của hộ ông (bà) Đặng Thị Thắm
 • Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
 • Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
 • 181-200 of 1243<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >