• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nho Tài- Đặng Thị Nga
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Kiều- Triệu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Lý
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Khé - Nhất (Rất)
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Kim Phúc
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Sơn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Đu- Đặng Thị Chín
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Náy - Lý Hữu Hiến
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Ngô Thị Oanh, xã Phong Dụ Thượng
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Ton - Con trai: Đặng Văn Sú
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tuấn, xã Mỏ Vàng
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lò Văn Ành xã Phong Dụ Thượng
 • THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển và một số nội dung ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Giấy phép xây dựng
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Sáng
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thu
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đào Minh Đồng
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Vinh
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Quả
 • Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Vũ
 • 161-180 of 1244<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >