• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • Thông báo kết quả thi Vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • Thông báo treo cờ Tổ quốc mừng các ngày lễ lớn năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thừa Kim
 • QĐ thu hòi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Phấy
 • QĐ thu hồi đất đất của hộ gia đình Hoàng Quý Thanh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Sếnh (Xếnh)
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Sành Chiêu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Liều
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Quý Hội
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: Ông Trần Văn Hùng và Bà Lưu Thị Huyền
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: Ông Nguyễn Tài Học và Bà Nguyễn Thị Hiên
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Sành Hin
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà Đoàn Thị Nhinh.
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 19/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trần Tiến Mạnh và Ông Trần Ngọc Tiến.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thừa Hương
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Hữu Thọ - Con Trai Lý Văn Sỹ
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 18/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Đoàn Văn Mậu và Bà Ngô Thúy Loan.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Dũng
 • Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Liều - La Văn Khé
 • 101-120 of 1244<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >