• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi diện tích 666,2 m² thuộc thửa đất số 47; 48; 53; 54; 56, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Mai Văn (Quốc) Chiêm - Đỗ Thị Hiền, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 609,3 m² thuộc thửa đất số 45; 49; 52, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Mai Văn Luân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 457,9 m² thuộc thửa đất số 7; 8; 26; 24, tờ bản đồ số 1 của hộ ông (bà) Ngô Văn Đương, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 554,7 m² thuộc thửa đất số 3; 5; 6; 7, tờ bản đồ số 7 của hộ ông (bà) Phan Thị Chiêu, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 223,4 m² thuộc thửa đất số 15; 17, tờ bản đồ số 7 của hộ ông (bà) Bàn Văn Chấn, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 189,0 m² thuộc thửa đất số 14; 16; 18, tờ bản đồ số 6 của hộ ông (bà) Bàn Văn Lợi, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 967,9 m² thuộc thửa đất số 2; 31, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Bàn Văn Khoan, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 108,0 m² thuộc thửa đất số 16; 20, tờ bản đồ số 7 của hộ ông (bà) Bàn Văn Nhồn, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.720,1 m² thuộc thửa đất số 12; 13; 17; 22; 23; 25; 30; 32, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Bàn Văn Thượng, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 503,6 m² thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 6 của hộ ông (bà) Bàn Văn Vinh, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 312,7 m² thuộc thửa đất số 7; 19, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Đặng Văn Cường, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 104,1 m² thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số 7 của hộ ông (bà) Đặng Văn Sơn, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 300,6 m² thuộc thửa đất số 8; 29, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Lý Văn Hiền, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 10,5 m² thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 6 của hộ ông (bà) Lý Văn Hiệu, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định thu hồi diện tích 94,3 m² thuộc thửa đất số 5; 24, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Lý Văn Huê, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định thu hồi diện tích 328,6 m² thuộc thửa đất số 3; 10, tờ bản đồ số 6; 7 của hộ ông (bà) Lý Văn Long, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định thu hồi diện tích 29,8 m² thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 6 của hộ ông (bà) Lý Văn Phến, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Giấy cấp phép xấy dựng cấp cho: Ông Vũ Quang Lợi và Bà Nguyễn Cẩm Thạch. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Đại Phác tỷ lệ 1/500, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ cho các đối tượng theo chính sách ADB thực hiện dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bác do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và chính phủ Úc tài trợ, tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Địa điểm: xã Mỏ Vàng (gói thầu XL số 10), huyện Văn Yên
 • 401-420 of 2125<  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  >