• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi diện tích 81,6 m² thuộc thửa đất số 20; 13; 14, tờ bản đồ số 1; 3 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Chung, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.010,5 m² thuộc thửa đất số 57; 59; 60; 2; 4, tờ bản đồ số 4; 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đại - Mẹ Đỗ Thị Doanh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 119,5 m² thuộc thửa đất số 14; 15, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Điển, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 36,3 m² thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Huận - Nguyễn Thị Hoa, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 18,0 m² thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thắng - Đỗ Thị Mai, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 188,7 m² thuộc thửa đất số 1; 3; 5, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thành - Bùi Thị Nga, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 16,0 m² thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Phạm Đình Thiết - Nguyễn Thị Duyên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 47,4 m² thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Hồng Phú - Nguyễn Thị Liên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 58,3 m² thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Hồng Sơn - Nguyễn Thị Luyến, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 2.868,8 m² thuộc thửa đất số 3; 4; 35; 36; 37; 41; 43; 44 ; 46; 51, tờ bản đồ số 3; 4 của hộ ông (bà) Phạm Văn Chỉnh - Nguyễn Thúy Kiều, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 586,1 m² thuộc thửa đất số 40; 66; 67, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Văn Hoàng - Ngô Thị Vân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 112,2 m² thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trần Thị Mai - Con: Trần Văn Tuấn, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 80,4 m² thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trần Thị Thiềm, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 426,0 m² thuộc thửa đất số 11; 12, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trịnh Văn Úc - Nguyễn Thị Mão, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 51,5 m² thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 1 của hộ ông (bà) Vũ Thị Lan - Nguyễn Thế Yên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.829,7 m² thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 6 của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Xoan - Đỗ Thị Linh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 151,1 m² thuộc thửa đất số 16; 17; 19, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Đỗ Thị Nga - Con: Trần Văn Huy, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 71,9 m² thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 5 của hộ ông (bà) Đỗ Văn Dũng, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 25,4 m² thuộc thửa đất số 37; 38, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Đỗ Văn Huấn - Trịnh Thị Kiều; Mẹ đẻ: Trần Thị Mai, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 657,7 m² thuộc thửa đất số 1; 65; 68; 5; 11, tờ bản đồ số 3; 4; 5 của hộ ông (bà) Đỗ Văn Kính - Vũ Thị Thành, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 381-400 of 2125<  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  >