• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 244,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Niên, thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 117,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Loan, thuộc thửa đất số 77, tờ bản đồ số 27 (1) 2022tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 840,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đoàn Khắc Thường, thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 190 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Thu, thuộc thửa đất số 388, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC 14). Địa điểm: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 3)
 • QĐ Thu hồi diện tích 461.1 m² đất, thuộc thửa đất số 447, mảnh trích đo thu hồi số 32-2023 của UBND thị trấn Mậu A, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • QĐ Thu hồi diện tích 163.4 m² đất, thuộc thửa đất số 102, mảnh trích đo thu hồi số 113-2023 của hộ ông (bà) Đoàn Văn Phúc, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • QĐ Thu hồi diện tích 364.2 m² đất, thuộc thửa đất số 82; 99, mảnh trích đo thu hồi số 113-2023 của hộ ông (bà) Đoàn Văn Vĩnh - Nguyễn thị Hiền, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 239.7 m² đất, thuộc thửa đất số 61; 62, mảnh trích đo thu hồi số 113-2023 của hộ ông (bà) Đoàn Thị Thắm - Con gái: Đoàn Thị Là, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Quế Văn Yên, địa chỉ tại thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Giấy phép xây dựng hộ ông Nguyễn Văn Khiêm, bà Mai Thị Ngoan, tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng khu đô thị tổ dân phố số 8 (Đường Thanh Niên giai đoạn 2) thị trấn Mậu A
 • Quyết định về việc gia hạn thời gian cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Khu 1, Khu 2) khu cầu vượt An Bình, địa điểm: thôn Tân Hoa và thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 13,3 m² thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 01 của hộ ông (bà) Ngô Văn Tân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 16,6 m² thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 01 của hộ ông (bà) Ngô Văn Ngọc - Đào Thị Ngọc Anh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 346,6 m² thuộc thửa đất số 9; 10, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Ngô Văn Tiền, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 2,1 m² thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 01 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Nam - Ngô Thị Thơm, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 692,7 m² thuộc thửa đất số 9; 11; 12, tờ bản đồ số 3 của hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Nghiêm - Nguyễn Thị Minh Loan, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 191,9 m² thuộc thửa đất số 26; 27, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh - Trần Văn Cương, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.337,6 m² thuộc thửa đất số 2; 69; 3; 7; 8, tờ bản đồ số 3; 4; 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Chí - Nguyễn Thị Tân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 361-380 of 2125<  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  >