• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 986,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Xuân Tân, thuộc thửa đất số 4; 5, tờ bản đồ số 21-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 564,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Luận - Đặng Ngọc Vận, thuộc thửa đất số 145; 111, tờ bản đồ số 08-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 1.955,0 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đại Minh, thuộc thửa đất số 2; 3, tờ bản đồ số 21-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 179,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Chu Minh Đức, thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 21-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên
 • QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu 1 và khu 2) khu vực cầu vượt An Bình, tại xã An Bình, huyện Văn Yên
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Ông Trần Huy Tưởng và Bà Đỗ Hạnh Dung. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 13, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 • Giấy phép xây dựng cấp cho Ông Lương Đức Dũng và Bà Nguyễn Thị Loan. Địa chỉ thường trú: Xóm 8, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Ông Đỗ Nguyễn An và Bà Nguyễn Thị Thanh. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 13, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 • QĐ về việc phê duyệt giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đã được phê duyệt tại Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Văn Yên) đối với hộ ông Phạm Bình Dương, địa chỉ thường trú: Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh, tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • QĐ Thu hồi 353,3 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Lộc, thuộc thửa đất số 20, 21, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 42,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Ngọc Khương, thuộc thửa đất số 311, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • Thu hồi 167,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Xuân Long, thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 1033,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Trạch, thuộc thửa đất số 373, tờ bản đồ số 27 (1) 2022; thửa số 12, 20 tờ bản đồ thu hồi đất số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 202,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Đức, thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 79,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Loan, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 136,6 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thời, thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 127,4 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Lương, thuộc thửa đất số 114, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 236,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Khương, thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • 321-340 of 2125<  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  >