• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 44/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trần Thanh Cường và Bà Đào Thị Huyền Trang
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 42 /2023/GPXD 1. Cấp cho: Hợp tác xã Bách Lâm. - Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 47/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Nguyễn Mạnh Linh
 • Qđ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Minh tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Àn tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 42/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Lê Quang Hải và Bà Hoàng Thị Ánh Hồng
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thương (Kiến) tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 41/2023/GPXD 1. Cấp cho: Giáo xứ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên
 • QĐ thuhooif đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Sinh tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 39/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Bùi Đình Nghĩa và Bà Phạm Thị Yến Hoa
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Tòn Chày thuộc thửa đất số 13; 31, tờ bản đồ số 22 (10)- 2022, tại Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 38/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Nguyễn Văn Cường và Bà Bùi Thị Bích Ngọc
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 37/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Lương Thị Hội.
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 36/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trịnh Thanh Tùng và Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 35/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Nguyễn Thị Tình
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 34 /2023/GPXD 1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Việt Trinh.
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 32/2023/GPXD 1. Cấp cho chủ tư (người đại diện): Ông Chu Mạnh Hùng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 31/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Nguyễn Đức Chung
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 30/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Nguyễn Minh Khang và Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 29/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Nguyễn Thị Biên và Bà Trần Thị Ngọc Anh.
 • 301-320 of 1703<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >