• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 69/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Vũ Thị Hoa. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Trương Bá Ngọc - Phương, tại thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Thị Thơm, tại thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh
 • Giấy mời tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức
 • QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC 14). Địa điểm: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2) và 100 quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trương Văn Co tại Thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông
 • Thông báo định hướng nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái 2023
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 51/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Lưu Văn Đoàn và Bà Lê Thị Kim Dung.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé (Nhị) tại Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng h
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 50/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Phạm Kiên Trung và Bà Nguyễn Thị Hoa
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Khé (Lai) tại Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 45/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Nguyễn Thị Sâm (vợ Ông Nguyễn Hùng Sơn).
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Phin tại Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 48/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trương Việt Phi.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thừa Hin tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 46/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông La Xuân Tấn và Bà Đỗ Thị Bích Ngọc
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Cường tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 45/2023/GPXD 1. Cấp cho: Bà Nguyễn Thị Yến
 • QĐ thuhooif đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Trung Hin tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 44/2023/GPXD 1. Cấp cho: Ông Trần Thanh Cường và Bà Đào Thị Huyền Trang
 • 281-300 of 1703<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >