• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi 1.823,1m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Mận (con trai Nguyễn Văn Đông), thuộc thửa đất số 52; 54; 55; 56; 57; 58, tờ bản đồ số 05- 2022, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 492,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quang Thanh, thuộc thửa đất số 17; 103, tờ bản đồ số 16-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 14,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đào Đức Tâm, thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số 06-2022, tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông
 • QĐ Thu hồi 2831,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đại Minh, thuộc thửa đất số 75; 76; 77, tờ bản đồ số 16-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 88,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đào Minh Đức, thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 06-2022, tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông
 • QĐ Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00189 QSDĐ/04/QĐUBH do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp ngày 15/6/2001 cho hộ ông Nông Văn Trịnh, địa chỉ thửa đất tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông
 • QĐ Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH00992, số seri CS183453 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cấp ngày 30/12/2019 cho hộ bà Vũ Thị Huyên và ông Tạ Ngọc Tiến, địa chỉ thửa đất tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ
 • QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Kết nối giao thông các tỉnh Miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Địa điểm: xã Đại Sơn, huyện Văn Yên
 • QĐ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Công văn phát triển Nhà ở; duy trì và nâng cao tiêu chí Nhà ở dân cư trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
 • Công văn chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
 • Giấy phép xây dựng cấp cho Ông Vũ Minh Tiến và Bà Lưu Thị Thương. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi 287,7 m² của đơn vị ( tổ chức ) Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Vân, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Vĩnh, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Khương, thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Viên, thuộc thửa đất số 16, 17, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú, thuộc thửa đất số 20, 99, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Diễn, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Huy Bá, thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 28-2023, tại Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
 • 221-240 of 1703<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >