• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Bon
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Khé - Khé
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Văn Sú - Sâu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tôn Nhị - Ba
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Thăng
 • QĐ thu hồi diện tích đất thủy lợi để thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Tài - Triệu Thị Cải
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Đặng Thị Lai
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đạo
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Khắc Thế
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Thị Vinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Khuất Bá Tước
 • QĐ thgu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Kiên- Hưng
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Hệ thống xử lý nước thải lỏng Trung tâm Y tế huyện Văn Yên
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Trung Sinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Sinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thừa Hương
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Lếch
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Kinh
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Đình Nghĩa
 • 121-140 of 1244<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >