• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nho Hòa - Đặng Thị Lưu, thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • THÔNG BÁO Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2, dự kiến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Hải Đường, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thắm, thuộc thửa đất số 16; 18, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 14, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Văn Sanh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Liều - Con Đặng Thị Tâm, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Thị Tập, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Châu Quế Hạ đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Phú đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Mỏ Vàng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phong Dụ Thượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Lang Thíp đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Sáu - Đặng Thị Bí, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Sơn, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lý Văn Cau - Triệu Thị Duấn, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Xuân Hòa, tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Ngô Văn Điển, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Liều -Đặng Văn U, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Bề, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • 41-60 of 1244<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >