• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2021
Ngày xuất bản: 25/06/2021 7:46:00 SA

Thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2021 

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 77,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Phương thuộc thửa đất số 194 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 9.295,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Duy Khiêm thuộc thửa đất số 107; 196 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.328,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thi thuộc thửa đất số 12 tờ bản đồ số 44-2023, thửa số 136; 139 tờ bản đồ số 94-2023 tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 175,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Sáu thuộc thửa đất số 166 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 175,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Sáu thuộc thửa đất số 166 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 248,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Ngọc Nam thuộc thửa đất số 155 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 405,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Giám thuộc thửa đất số 19 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 179,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lớn thuộc thửa đất số 46; 21 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 52,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lập thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 759,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Cốc thuộc thửa đất số 13 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 143,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Tính thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.807,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Thắng thuộc thửa đất số 09 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 2.138,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Xuân Trường thuộc thửa đất số 08 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 669,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thắng thuộc thửa đất số 06; 07 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.894,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Diễn thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 92,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 687,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Dũng thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 488,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Phương, thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • 81-100 of 2124<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >