• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Thông báo công khai thông tin các nội dung báo cáo Giám sát xã hội BQLDA2 gửi Nhà tài trợ (ADB) theo từng Quý của dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc
Ngày xuất bản: 14/07/2021 8:22:00 SA

 Thông báo công khai thông tin các nội dung báo cáo Giám sát xã hội BQLDA2 gửi Nhà tài trợ (ADB) theo từng Quý của dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Văn bản khác

 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn thi vòng 2 đối với thí sinh thi tuyển công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 tuyển công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Tài liệu ôn tập vòng 1 đối với thí sinh thi tuyển công chức xã năm 2019 (Môn tin học)
 • Tài liệu ôn tập vòng 1 đối với thí sinh thi tuyển công chức xã năm 2019 (Môn kiến thức chung)
 • Thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 đối với thí sinh thi tuyển công chức xã năm 2019
 • Kế hoạch tổ chức chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên huyện Văn Yên" năm 2019
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị hỏa hoạn
 • Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án: Khu dân cứ mới phía tây Cầu Mậu A; địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Đối với đất đai, tài sản của bà Nguyễn Thị Hằng đang quản lý, sử dụng)
 • Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định bổ sung cho hộ bà Nguyễn Thị Thoáng để thực hiện dự án: Khu dân cứ mới phía tây Cầu Mậu A; địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên
 • Xin ý kiến tham gia vào "Dự thảo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”
 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Yên
 • 181-200 of 464<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >