• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Trương Thị Lan, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên để thực hiện công trình: Đường Lâm Giang - Lang Thíp huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Địa điểm: Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 4)
Ngày xuất bản: 28/09/2023 10:58:00 SA

Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Trương Thị Lan, tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên để thực hiện công trình: Đường Lâm Giang - Lang Thíp huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Địa điểm: Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 4) 

 

Văn bản khác

 • QĐ số 4591/QĐ-UBND về việc phê duyệt giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đoàn Văn Binh, địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 11, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thuộc dự án: Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi 1.392,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Vọng, thuộc thửa đất số 3 tờ bản đồ số 11(3) -2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.067,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thanh Ngọc, thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 11(14)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.281,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Ngoan, thuộc thửa đất số 2 tờ bản đồ số 11(3)-2023; thuộc thửa đất số 1; 2; 7; 9; 15 tờ bản đồ số 11(3)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.584,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chính, thuộc thửa đất số 5; 6; 10; 12 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.508,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Àn, thuộc thửa đất số 61;66;67 tờ bản đồ số 11(4)-2023, thuộc thửa đất số 47; tờ bản đồ số 11(5)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.003,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Ú, thuộc thửa đất số 88; 156 tờ bản đồ số 32(9)-2023; thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 11(01)-2023; thuộc thửa đất số 79 tờ bản đồ số 11(02)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.731,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Pham, thuộc thửa đất số 17 tờ bản đồ số 32 (8)-2023 và thửa đất số 82;115; 123; 124; 127; 141; 146, tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 667,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Toàn Liều, thuộc thửa đất số 4 tờ bản đồ số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 739,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Tàn, thuộc thửa đất số 80; 86; 118, tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên
 • QĐ Thu hồi 319,0 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Toàn Liều, thuộc thửa đất số 58 tờ bản đồ số 11(2) -2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đường nối Mường La với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15). Địa điểm: xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi 471,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Triệu, thuộc thửa đất số 73 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 266,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Vảng (Phấu), thuộc thửa đất số 63, 64 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 261,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Quý Kim - Đặng Thị Liều 0837262062, thuộc thửa đất số 8 tờ bản đồ số 32(6)-2023, tại Thôn , xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.425,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Nhị, thuộc thửa đất số 11, 35, 37, 38, 53, 125 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 160,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Liều (Phấy), thuộc thửa đất số 76 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.103,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Phấy, thuộc thửa đất số 90 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 46,4m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Lai, thuộc thửa đất số 84 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 113,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Khé (Líu), thuộc thửa đất số 12 tờ bản đồ số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • 261-280 of 2219<  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >