• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân tại Thôn Cổng Trào, xã An Thịnh để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC14)
Ngày xuất bản: 28/09/2023 10:58:00 SA

Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân tại Thôn Cổng Trào, xã An Thịnh để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC14); Điạ điểm: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Văn bản khác

 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà Nguyễn Thị Bình. Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 411,6 m2 đất của hộ ông (bà) Triệu Văn Sơn - Lý Thị Liên, thuộc thửa đất số 22, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 71,4 m2 đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Vĩ, thuộc thửa đất số 37, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(1)- 2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 61,2 m2 đất của hộ ông (bà) Phạm Thị Thúy, thuộc thửa đất số 31; 32, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(4)-2023; 51(13)-2020, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 134,9 m2 đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đình Thành - Phạm Thị Hằng, thuộc thửa đất số 38; 40, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)-2022; 20(4)-2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 137,7 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Đường - Bàn Thị Chánh, thuộc thửa đất số 4, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(4)-2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 258,7 m2 đất của hộ ông (bà) Đặng Văn San, thuộc thửa đất số 31, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)- 2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 735,5 m2 đất của hộ ông (bà) Đặng Văn Tịnh - Đặng Thị Tam, thuộc thửa đất số 29; 30; 31, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 332,6 m2 đất của hộ ông (bà) Hoàng Thị Liên - con trai Nguyễn Văn Giới, thuộc thửa đất số 27; 28, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên); Địa điểm: xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 8)
 • QĐ Thu hồi diện tích 825,2 m² đất thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ số 11- 2021; thửa số 69; 70, tờ bản đồ số 04 - 2023 của hộ ông (bà) Phạm Bình Dương tại: Thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 3.723,2 m² đất thuộc thửa đất số 43; 39; 35, tờ bản đồ số 11-2021; thửa số 46; 47, tờ bản đồ số 04 - 2023 của hộ ông (bà) Đỗ Ngọc Thanh tại: Thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 3.821,0 m² đất thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số 11- 2021; thửa số 84; 67;94; 85, tờ bản đồ số 04 - 2023 của hộ ông (bà) Trần Hiệp Sỹ tại: Thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 635,9 m² đất thuộc thửa đất số 102; 128;127, tờ bản đồ số 11-2021, của hộ ông (bà) Đặng Quang Tuyên tại Thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 2.116,1 m² đất thuộc thửa đất số 32; 135; 28, tờ bản đồ số 11-2023; thửa số 20, tờ bản đồ số 04 - 2023 của hộ ông (bà) Trần Hoài Sơn tại Thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.901,6 m² đất thuộc thửa đất số 99; 93; 107; 100; 132; 105, tờ bản đồ số 11-2021 của hộ ông (bà) Đặng Ngọc Vận tại: Thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 162,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Bình Dương, thuộc thửa đất số 104; 144, tờ bản đồ số 08-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 828,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Xuân Tân, thuộc thửa đất số 85; 86; 89; 90; 91; 92; 93, tờ bản đồ số 25-2023, tại thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 181-200 of 2190<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >