• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Xin
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chăn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Mẳn
 • QĐ thu hồi của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thời
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Văn Tuấn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lò Văn Thơm
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Kim Phúc
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hoan
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Thọ
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hải
 • Công văn về việc đảm bảo an toàn cho việc chặt cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện
 • Công văn triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Sơn - Chạn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nguyên Bảo- Lý Thị Tiên
 • Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thừa Tơ - Lý
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Sính
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn An - Khé
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Nho Vượng- Đặng Thị Sính
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Cải - Con trai: Triệu Văn Ba
 • 141-160 of 1244<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >