• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Tường Vy tại Thôn Tân Hoa, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 34,6 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Khé (A) - Bàn Thị Pham(Ba), thuộc thửa đất số 29, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ Thu hồi diện tích 85,9 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) thuộc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Ngô Thị Mai, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ Thu hồi 1,1 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Khoa - Lê Mạnh Hùng, thuộc thửa đất số 7, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 11, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng
 • QĐ Thu hồi 140 m² đất ở nông thôn (ONT), thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 05-2022; Thu hồi 464,1 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) thuộc thửa đất số 66; 70, tờ bản đồ số 05-2022 của hộ gia đình ông (bà) Đặng Minh Tuyền - Đoàn Thị Phương tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 52,6 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) của hộ gia đình ông (bà) Lý Hữu Minh - Liều, thuộc thửa đất số 42, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 3, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng
 • QĐ Thu hồi diện tích 367,3 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) thuộc thửa đất số 4; 8, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Đỗ Văn Côi, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ Thu hồi 299,5 m² đất rừng sản xuất (RSX) của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Sinh- Nguyễn Thị Lý, thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 19-2021, tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 3.378,9 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lớ - Phùng Thị Cải, thuộc thửa đất số 11, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 3, tại thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng
 • QĐ Thu hồi 67,9 m² đất ở nông thôn (ONT) của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhãn - con trai Đặng Xuân Giỏi, thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 05- 2022, tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi diện tích 324,3 m² đất trồng cây lâu năm (CLN) thuộc thửa đất số 1; 2; 3; 4, tờ bản đồ số 1 của hộ ông (bà) Đỗ Quang Hưng, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ Thu hồi 73,3 m² đất giáo dục (DGD) của Trường PTDTBT tiểu học Mỏ Vàng, thuộc thửa đất số 61; 62, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 2, tại thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng
 • QĐ Thu hồi 89,1 m² đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK) của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Tám - Đoàn Thị Huyền, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 05-2022, tại Thôn Trái Hút, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi diện tích 611,4 m² đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác của hộ ông (bà) Lã Văn Nguyện, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ Thu hồi diện tích 113,7 m² đất của hộ ông (bà) Phạm Anh Đoàn, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị An - Con gái: Lê Thị Tường Vy, thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 19-2021, tại Thôn Tân Hoa, xã An Bình
 • Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Lý Văn Đường tại thôn Khe Trang, xã An Bình,
 • QUYẾT ĐỊNH: Thu hồi 31,5 m² đất công trình bưu chính, viễn thông (DBV) của Bưu điện xã, thuộc thửa đất số 69, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 2, tại thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Thông báo 6 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã, vòng 2/2023
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 bằng hình thức thi tuyển, kỳ thi tuyển dụng công chức xã, huyện Văn Yên năm 2023
 • 61-80 of 1244<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >