• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • Quyết định về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A . Địa điểm: Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 11).
 • Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, Địa điểm: Tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
 • Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quyết định số 4814/QĐ -UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Địa điểm: Xã An Bình, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2)
 • Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Dự án: Kết nối giao thông các tỉnh Miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Địa điểm: xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Giấy phép nhà máy nước sạch Công ty TNHH Đại Lợi
 • Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Châu Quế Thượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Công văn v/v đăng ký bổ sung kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023
 • Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, địa điểm tại Tổ dân phố 2 và Tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Cuông đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Về việc Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Xuân Ái - Viễn Sơn - Yên Phú - Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 5) Địa điểm: xã Xuân Ái, Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp, huyện Văn Yên
 • Quyết định về việc Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc Lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC 15) Địa điểm: Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Đợt 1)
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Xã An Bình, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Địa điểm: Xã An Bình, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2)
 • Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
 • Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
 • Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A, Địa điểm: Tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
 • Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A Địa điểm: Tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
 • Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A tại Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • 21-40 of 1049<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >