• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 23/11/2023 3:11:00 CH

 QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh, tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 6)
 • Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm Đại Phú An và khám, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền.
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu 1 và khu 2) khu vực cầu vượt An Bình, tại xã An Bình, huyện Văn Yên. Địa điểm: Thôn Tân Hoa, thôn Trái Hút xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 8)
 • Hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 • QĐ Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện Văn Yên (Thủ tục “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí")
 • QĐ Thu hồi diện tích 805,5 m2 do UBND thị trấn Mậu A quản lý, thuộc thửa đất số 574; 575; 576; 577; 578 thuộc Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ số 156-2023; tờ bản đồ số 23 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 05/4/2023 của UBND huyện Văn Yên về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH00740, sê ri BY805021 do UBND huyện Văn Yên cấp ngày 11/8/2015 cho hộ ông Nguyễn Huy Nam và bà Hoàng Thị Thu, địa chỉ thửa đất tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà. Hán Thị Bích Nga. Địa chỉthường trú: Tổ dân phố số 10, thịtrấn Mậu A , huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà Nguyễn Thị Bình. Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 411,6 m2 đất của hộ ông (bà) Triệu Văn Sơn - Lý Thị Liên, thuộc thửa đất số 22, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 71,4 m2 đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Vĩ, thuộc thửa đất số 37, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(1)- 2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 61,2 m2 đất của hộ ông (bà) Phạm Thị Thúy, thuộc thửa đất số 31; 32, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(4)-2023; 51(13)-2020, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 134,9 m2 đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đình Thành - Phạm Thị Hằng, thuộc thửa đất số 38; 40, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)-2022; 20(4)-2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 137,7 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Đường - Bàn Thị Chánh, thuộc thửa đất số 4, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(4)-2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 258,7 m2 đất của hộ ông (bà) Đặng Văn San, thuộc thửa đất số 31, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)- 2023, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 735,5 m2 đất của hộ ông (bà) Đặng Văn Tịnh - Đặng Thị Tam, thuộc thửa đất số 29; 30; 31, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 332,6 m2 đất của hộ ông (bà) Hoàng Thị Liên - con trai Nguyễn Văn Giới, thuộc thửa đất số 27; 28, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên); Địa điểm: xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 8)
 • 201-220 of 2219<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >