• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 23/11/2023 3:11:00 CH

 QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 248,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Ngọc Nam thuộc thửa đất số 155 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 405,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Giám thuộc thửa đất số 19 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 179,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lớn thuộc thửa đất số 46; 21 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 52,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lập thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 759,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Cốc thuộc thửa đất số 13 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 143,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Tính thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.807,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Thắng thuộc thửa đất số 09 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 2.138,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Xuân Trường thuộc thửa đất số 08 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 669,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thắng thuộc thửa đất số 06; 07 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.894,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Diễn thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 92,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 687,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Dũng thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 488,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Phương, thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 263,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Định, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Địa điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Bổ sung)
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Điạ điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi diện tích 200,0 m² đất của hộ ông (bà) Lương Ngọc Trí thuộc thửa đất số 574, mảnh trích đo thu hồi số 126(2) - 2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 301,3 m² đất của hộ ông (bà) Đào Ngọc Thủy thuộc thửa đất số 10, mảnh trích đo thu hồi số 55(2)-2023; thửa đất số 577, mảnh trích đo thu hồi số 150-2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh, tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Đợt 7)
 • 181-200 of 2219<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >