• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 23/11/2023 3:02:00 CH

 QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 488,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Phương, thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 263,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Định, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Địa điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Bổ sung)
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Điạ điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi diện tích 200,0 m² đất của hộ ông (bà) Lương Ngọc Trí thuộc thửa đất số 574, mảnh trích đo thu hồi số 126(2) - 2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 301,3 m² đất của hộ ông (bà) Đào Ngọc Thủy thuộc thửa đất số 10, mảnh trích đo thu hồi số 55(2)-2023; thửa đất số 577, mảnh trích đo thu hồi số 150-2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh, tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Đợt 7)
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh, tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 6)
 • Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm Đại Phú An và khám, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền.
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu 1 và khu 2) khu vực cầu vượt An Bình, tại xã An Bình, huyện Văn Yên. Địa điểm: Thôn Tân Hoa, thôn Trái Hút xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 8)
 • Hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 • QĐ Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện Văn Yên (Thủ tục “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí")
 • QĐ Thu hồi diện tích 805,5 m2 do UBND thị trấn Mậu A quản lý, thuộc thửa đất số 574; 575; 576; 577; 578 thuộc Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ số 156-2023; tờ bản đồ số 23 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 05/4/2023 của UBND huyện Văn Yên về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH00740, sê ri BY805021 do UBND huyện Văn Yên cấp ngày 11/8/2015 cho hộ ông Nguyễn Huy Nam và bà Hoàng Thị Thu, địa chỉ thửa đất tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà. Hán Thị Bích Nga. Địa chỉthường trú: Tổ dân phố số 10, thịtrấn Mậu A , huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Giấy phép xây dựng cấp cho: Bà Nguyễn Thị Bình. Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 411,6 m2 đất của hộ ông (bà) Triệu Văn Sơn - Lý Thị Liên, thuộc thửa đất số 22, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(2)-2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 320,5 m2 đất của hộ ông (bà) Lý Văn Tịnh, thuộc thửa đất số 11, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 05(7)- 2022, tại thôn Khe Trang, xã An Bình
 • QĐ Thu hồi 71,4 m2 đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Vĩ, thuộc thửa đất số 37, Mảnh đo đạc điều chỉnh bản trích đo địa chính thu hồi đất số 20(1)- 2023, tại thôn Khe Rồng, xã An Bình
 • 241-260 of 2266<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >