• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Ngày xuất bản: 17/08/2021 2:12:00 CH

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021 

Văn bản khác

 • QĐ phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường nối Quốc Lộ 32 với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC 15). Địa điểm: xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 3)
 • QĐ Thu hồi 74,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hà Trọng Thủy thuộc thửa đất số 25, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)-2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 83,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tám thuộc thửa đất số 27, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)- 2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 57,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Luân thuộc thửa đất số 31, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)- 2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Thu hồi 796,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Nga tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 167,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Văn Hậu thuộc thửa đất số 16; 84, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 51(2) - 2022, tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Thu hồi 4,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thanh thuộc thửa đất số 32, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(2)- 2022, tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 471,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Quang tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” và Tiểu dự án 2 - Dự án 10 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Văn Yên năm 2023
 • Giấy phép môi trường cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Nhung, địa chỉ tại thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm Đại Phú An và khám, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền
 • Phổ biến Thông tư số 04/2023/TTBXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC 14) (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi 267,7 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tiến, thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 438,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Quang Thiệu, thuộc thửa đất số 56, 74, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 137,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Bình, thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.041,7 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Loan, thuộc thửa đất số 107, 139, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 330,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Lan Hương, thuộc thửa đất số 293, tờ bản đồ số 108 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 330,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Lan Hương, thuộc thửa đất số 293, tờ bản đồ số 108 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 251,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thanh Tú, thuộc thửa đất số 149, tờ bản đồ số 108 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 376,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Ngọc, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 101-120 of 2224<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >