• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Ngày xuất bản: 17/08/2021 2:12:00 CH

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021 

Văn bản khác

 • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và thiết kế công trình biểu tượng du lịch huyện Văn Yên
 • Công văn v/v tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện vận chuyển ra vào đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn xăng dầu trên địa bàn huyện
 • Quyết định phê duyệt danh mục phần việc đăng ký thực hiện hưởng ứng “Năm đột phá về chuyển đổi số” huyện Văn Yên - 2022
 • Quyết định về việc Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện
 • Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của các đồng chí Thủ trưởng, Thủ phó các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Văn Yên, Thanh tra huyện Văn Yên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên
 • Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Tầm đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Tân Thành xã Đại Phác đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Gốc Gạo xã Tân Hợp đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Đoàn Kết xã Ngòi A đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Đức An xã Đông An đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Phố Nhoi xã Yên Thái đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Trung Tâm xã Yên Thái đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Ly xã Lang Thíp đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Khe Hóp xã Mỏ Vàng đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Yên Tiên xã Yên Phú đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Nghĩa Giang xã Lang Thíp đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Thác Tiên xã Mỏ Vàng đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Phát xã Châu Quế Hạ đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • Về việc công nhận thôn Bản Tát xã Nà Hẩu đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022
 • 41-60 of 1044<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >