• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021
Ngày xuất bản: 17/08/2021 2:12:00 CH

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2021 

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 175,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Sáu thuộc thửa đất số 166 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 248,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Ngọc Nam thuộc thửa đất số 155 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 405,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Giám thuộc thửa đất số 19 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 179,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lớn thuộc thửa đất số 46; 21 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 52,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lập thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 759,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Cốc thuộc thửa đất số 13 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 143,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Tính thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.807,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Thắng thuộc thửa đất số 09 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 2.138,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Xuân Trường thuộc thửa đất số 08 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 669,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thắng thuộc thửa đất số 06; 07 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.894,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Diễn thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 92,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 687,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Dũng thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 488,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Phương, thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 263,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Định, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Địa điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Bổ sung)
 • QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1); Điạ điểm: Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi diện tích 200,0 m² đất của hộ ông (bà) Lương Ngọc Trí thuộc thửa đất số 574, mảnh trích đo thu hồi số 126(2) - 2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 301,3 m² đất của hộ ông (bà) Đào Ngọc Thủy thuộc thửa đất số 10, mảnh trích đo thu hồi số 55(2)-2023; thửa đất số 577, mảnh trích đo thu hồi số 150-2023, tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • 181-200 of 2219<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >