• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Văn Yên
Ngày xuất bản: 09/03/2020 8:17:00 SA

 Kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Văn Yên

Văn bản khác

 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua địa phận huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua địa phận huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua địa phận huyện Văn Yên
 • Công văn v/v hướng dẫn tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của Huyện năm 2021
 • Quyết định v.v Ban hành quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới khu vực cầu vượt An Bình huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v thu hồi đất để thực hiện công trình dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển KTXH các huyện nghèo tỉnh Yên Bái đoạn tuyến Khánh Hoà - Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển KTXH đoạn tuyến Khánh Hoà - An Bình xã An Bình huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tâng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển KTXH các huyện nghèo tỉnh Yên Bái đoạn tuyến Khánh Hoà - An Bình huyện Văn Yên
 • Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới khu vực cầu vượt An Bình Huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mậu A
 • Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Văn Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên đợt 1
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã An Thịnh huyện Văn Yên đợt 3
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã An Thịnh huyện Văn Yên đợt 2
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã An Thịnh huyện Văn Yên đợt 2
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện đợt 1 xây dựng khu dân cư thôn Đại An xã An Thịnh
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng trụ sở VKSND huyện Văn Yên đợt 2 Tổ dân phố số 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã An Thịnh huyện Văn Yên đợt 1
 • Quyết định v.v phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ đoạn qua xã Đại Sơn huyện Văn Yên đợt 3
 • Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án "Sửa chữa, nâng cao an toàn đập" tỉnh Yên Bái;' địa điểm: Hồ Khe Hóp, hồ Khe Ngang, xã Yên Hợp; hồ Khe Chinh, xã An Thịnh; hồ Khe Dứa, xã Yên Phú và hồ Khe Vải, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (phương án bổ sung, phát sinh)
 • 1-20 of 485<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >