• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi diện tích 346,6 m² thuộc thửa đất số 9; 10, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Ngô Văn Tiền, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 2,1 m² thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 01 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Nam - Ngô Thị Thơm, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 692,7 m² thuộc thửa đất số 9; 11; 12, tờ bản đồ số 3 của hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Nghiêm - Nguyễn Thị Minh Loan, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 191,9 m² thuộc thửa đất số 26; 27, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh - Trần Văn Cương, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.337,6 m² thuộc thửa đất số 2; 69; 3; 7; 8, tờ bản đồ số 3; 4; 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Chí - Nguyễn Thị Tân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 81,6 m² thuộc thửa đất số 20; 13; 14, tờ bản đồ số 1; 3 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Chung, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 1.010,5 m² thuộc thửa đất số 57; 59; 60; 2; 4, tờ bản đồ số 4; 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Đại - Mẹ Đỗ Thị Doanh, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 119,5 m² thuộc thửa đất số 14; 15, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Điển, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 36,3 m² thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Huận - Nguyễn Thị Hoa, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 18,0 m² thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thắng - Đỗ Thị Mai, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 188,7 m² thuộc thửa đất số 1; 3; 5, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thành - Bùi Thị Nga, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 16,0 m² thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Phạm Đình Thiết - Nguyễn Thị Duyên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 47,4 m² thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Hồng Phú - Nguyễn Thị Liên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 58,3 m² thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Hồng Sơn - Nguyễn Thị Luyến, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 2.868,8 m² thuộc thửa đất số 3; 4; 35; 36; 37; 41; 43; 44 ; 46; 51, tờ bản đồ số 3; 4 của hộ ông (bà) Phạm Văn Chỉnh - Nguyễn Thúy Kiều, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 586,1 m² thuộc thửa đất số 40; 66; 67, tờ bản đồ số 4 của hộ ông (bà) Phạm Văn Hoàng - Ngô Thị Vân, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 112,2 m² thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trần Thị Mai - Con: Trần Văn Tuấn, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 80,4 m² thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trần Thị Thiềm, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi diện tích 426,0 m² thuộc thửa đất số 11; 12, tờ bản đồ số 2 của hộ ông (bà) Trịnh Văn Úc - Nguyễn Thị Mão, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi diện tích 51,5 m² thuộc thửa đất số 27, tờ bản đồ số 1 của hộ ông (bà) Vũ Thị Lan - Nguyễn Thế Yên, tại thôn Hợp Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 521-540 of 2269<  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ...  >