• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 202,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Đức, thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 79,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Loan, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 136,6 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thời, thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 127,4 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Lương, thuộc thửa đất số 114, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 236,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Khương, thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 66,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Cường, thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 103 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Quốc Anh, thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 478,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Chi, thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 447,8 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Ngọc Ban, thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • QĐ Thu hồi 538,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Giang, thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 111,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tú, thuộc thửa đất số 312, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 256,2 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tám, thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 255 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tiến Đường, thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 176,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 176,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xuân, thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 160,5 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Vân, thuộc thửa đất số 179, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 255,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Mai, thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào
 • QĐ Thu hồi 179,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hải, thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 27 (1) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 166,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Phúc Long, thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 27 (2) 2022 tại Thôn Cổng Trào.
 • QĐ Thu hồi 218 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Thái, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 42-2022 tại Thôn An Hoà.
 • 481-500 of 2269<  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ...  >