• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 691,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Lự, thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 56,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Thị Lanh, thuộc thửa đất số 60, 62 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 942,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Hằng, thuộc thửa đất số 67, 68, 71 tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 839,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chăn, thuộc thửa đất số 54, 55, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 722,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Ngọc Yêu, thuộc thửa đất số 39, 40, tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 53, tờ bản đồ số 11(5)- 2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 424,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thời, thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 50, 51, 52, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 820,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Sinh, thuộc thửa đất số 47 tờ bản đồ số 11(4)-2023 và thửa đất số 48, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 297,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Chướng, thuộc thửa đất số 15, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 38 tờ bản đồ số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 549,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Lợi, thuộc thửa đất số 10, 46, 47 tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 5, 22, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.977,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Thương, thuộc thửa đất số 7, 9, 12, 13, 14 tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 81, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 410,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Tụi, thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 819,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chài, thuộc thửa đất số 21 tờ bản đồ số 11(4)-2023 và thửa đất số 14, 21, 23, tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 408,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Công, thuộc thửa đất số 35, 39, 40 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.190,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Minh Hoàn, thuộc thửa đất số 16, 17, 49 tờ bản đồ số 11(4)-2023, thửa đất số 3, 19, 20, 29 tờ bản đồ số 11(5)-2023 tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.300,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Quỳnh, thuộc thửa đất số 5 tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 64, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.055,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Kinh, thuộc thửa đất số 36, 50, 52, 54 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 158,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Hình, thuộc thửa đất số 56 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên
 • QĐ Thu hồi 219,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Sen, thuộc thửa đất số 45 tờ bản đồ số 11(3)-2023 và thửa đất số 68, tờ bản đồ số -2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.133,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Dũng, thuộc thửa đất số 37, 69, 70 tờ bản đồ số 11(4)-2023 và thửa đất số 15, 17, 25 tờ bản đồ số 11(5)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • 441-460 of 2266<  ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  ...  >