• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 101,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Ghến, thuộc thửa đất số 74 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 563,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Chạn, thuộc thửa đất số 68 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.142,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Sinh, thuộc thửa đất số 40 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 60, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.350,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Châu, thuộc thửa đất số 30 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 51, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.120,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Vảng (Thanh), thuộc thửa đất số 47, 89, 116, 117 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 25, 26, 27, 28, 29, 30, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.156,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Huyện, thuộc thửa đất số 24 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 16, 18, 56, 71, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.307,3 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Mấy - Triệu Tòn Trắng, thuộc thửa đất số 19, 62, 65, 121, 148, 149 tờ bản đồ số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.361,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Toòng, thuộc thửa đất số 1 tờ bản đồ số 32(8)-2023; thửa đất số 7, 16, 17, 61, 78, 119 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 8, 9, 11, 12, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.628,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Trần Ton, thuộc thửa đất số 6, 28, 43, 47, 51, 55, 60, 147 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.662,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Lý, thuộc thửa đất số 9, 22, 25, 143 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 5.106,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Nguyên Phây, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 116,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Lò Thị Lân, thuộc thửa đất số 21 tờ bản đồ số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 897,2 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Biền, thuộc thửa đất số 6,7 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 580,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Bằng, thuộc thửa đất số 20, 30, 63 tờ bản đồ số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 135,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thảo, thuộc thửa đất số 22 tờ bản đồ số 11(3)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 136,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Hùng, thuộc thửa đất số 3, 4 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 38,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Anh, thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 302,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Sướng, thuộc thửa đất số 24, 26 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.261,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Soong, thuộc thửa đất số 23, 28, 29, 30, 33 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 138,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Ly, thuộc thửa đất số 41, 42, 43 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • 421-440 of 2266<  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  >