• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ Thu hồi 90,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Phiến, thuộc thửa đất số 57, 59 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 399.859,3 m² đất của UBND xã Phong Dụ Thượng quản lý
 • QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Đường nối Mường La (Sơn La) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15). Địa điểm: xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (đợt 4)
 • QĐ Thu hồi 2.086,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim On, thuộc thửa đất số 41 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 31, 32, 38, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 4.711,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Tiến, thuộc thửa đất số 1, 34, 64, 58, 72, 75, 76, 89, 109, 129, 154, 155, 164, 150 tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 5.302,2 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Páo, thuộc thửa đất số 1, 4, 6, 8, 10, 15, 32, 115 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 12.495,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Chìu, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 761,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Pham (Hoa), thuộc thửa đất số 1 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 407,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Y Chiêu, thuộc thửa đất số 97 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 57, 83, tờ bản đồ số 11(1)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.855,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Lý, thuộc thửa đất số 22, 23 tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 595,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Tặng, thuộc thửa đất số 107 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 18, 29, tờ bản đồ số 11(1)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 36,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Pú, thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.031,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Pú, thuộc thửa đất số 4, 14 tờ bản đồ số 32(9)-2023 và thửa đất số 39, tờ bản đồ số 11(2)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 101,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Ghến, thuộc thửa đất số 74 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 563,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Chạn, thuộc thửa đất số 68 tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.142,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Sinh, thuộc thửa đất số 40 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 60, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.350,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Châu, thuộc thửa đất số 30 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 51, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.120,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Vảng (Thanh), thuộc thửa đất số 47, 89, 116, 117 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 25, 26, 27, 28, 29, 30, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.156,0 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thừa Huyện, thuộc thửa đất số 24 tờ bản đồ số 11(1)-2023 và thửa đất số 16, 18, 56, 71, tờ bản đồ số 11(2)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.307,3 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Thị Mấy - Triệu Tòn Trắng, thuộc thửa đất số 19, 62, 65, 121, 148, 149 tờ bản đồ số 32(9)- 2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • 361-380 of 2219<  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  >