• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp giấy phép xây dựng cho: Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Ngày xuất bản: 11/04/2023 4:50:00 CH

 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 23/2023/GPXD
1. Cấp cho:
Ông Bùi Thế Dương và Bà Hoàng Thị Tin.
Địa chỉ thường trú: Thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn bản khác

 • QĐ công nhận thôn Đại An xã An Thịnh đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn An Khang xã Đông An đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Toàn An xã Đông An đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Làng Quạch xã Ngòi A đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Liên Hiệp xã Ngòi A đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Yên Thành xã Yên Hợp đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Khe Dẹt xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Thượng Sơn xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Làng Chạng xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2023
 • QĐ công nhận thôn Trung Tâm xã Nà Hẩu đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2023
 • QĐ số 4590/QĐ-UBND về việc phê duyệt giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đoàn Văn Binh, địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 11, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thuộc dự án: Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ số 4591/QĐ-UBND về việc phê duyệt giảm trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đoàn Văn Binh, địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 11, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thuộc dự án: Xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi 1.392,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Vọng, thuộc thửa đất số 3 tờ bản đồ số 11(3) -2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 1.067,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thanh Ngọc, thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 11(14)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.281,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Ngoan, thuộc thửa đất số 2 tờ bản đồ số 11(3)-2023; thuộc thửa đất số 1; 2; 7; 9; 15 tờ bản đồ số 11(3)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.584,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chính, thuộc thửa đất số 5; 6; 10; 12 tờ bản đồ số 11(4)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.508,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Mai Văn Àn, thuộc thửa đất số 61;66;67 tờ bản đồ số 11(4)-2023, thuộc thửa đất số 47; tờ bản đồ số 11(5)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 2.003,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Ú, thuộc thửa đất số 88; 156 tờ bản đồ số 32(9)-2023; thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 11(01)-2023; thuộc thửa đất số 79 tờ bản đồ số 11(02)-2023 tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 3.731,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tòn Pham, thuộc thửa đất số 17 tờ bản đồ số 32 (8)-2023 và thửa đất số 82;115; 123; 124; 127; 141; 146, tờ bản đồ số 32(9)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • QĐ Thu hồi 667,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Toàn Liều, thuộc thửa đất số 4 tờ bản đồ số 32 (6)-2023, tại Thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng
 • 221-240 of 2190<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >