• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
Cấp phép xây dựng cho Ông Nguyễn Tiến Hồng và Bà Lê Thị Huế. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được phép xây dựng công trình Nhà ở riêng lẻ
Ngày xuất bản: 22/03/2024 8:26:00 SA

  Cấp phép xây dựng cho Ông Nguyễn Tiến Hồng và Bà Lê Thị Huế. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được phép xây dựng công trình Nhà ở riêng lẻ

 

Văn bản khác

 • Huỷ bỏ Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất với hộ ông (bà) Lại Thế Cường thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Huỷ bỏ Quyết định số 5558/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất với hộ ông (bà) Đỗ Tường Huệ thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng chợ trung tâm và chợ dân sinh tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
 • Cấp phép xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Homever được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Cửa hàng xăng dầu thuộc dự án “ Xây dựng khu đô thị mới - Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”
 • UBND Huyện Văn Yên ban hành công văn triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
 • QĐ phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng đường nối Quốc Lộ 32 với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC 15). Địa điểm: xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 3)
 • QĐ Thu hồi 74,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hà Trọng Thủy thuộc thửa đất số 25, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)-2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 83,7 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tám thuộc thửa đất số 27, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)- 2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 57,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Luân thuộc thửa đất số 31, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(5)- 2022, tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Thu hồi 796,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Nga tại thôn Làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 167,1 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Văn Hậu thuộc thửa đất số 16; 84, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 51(2) - 2022, tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Thu hồi 4,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Thanh thuộc thửa đất số 32, mảnh trích đo địa chính thu hồi đất số 23(2)- 2022, tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 471,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Quang tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • Kế hoạch thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” và Tiểu dự án 2 - Dự án 10 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Văn Yên năm 2023
 • Giấy phép môi trường cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Nhung, địa chỉ tại thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm Đại Phú An và khám, chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền
 • Phổ biến Thông tư số 04/2023/TTBXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực nút giao IC 14) (đợt 5)
 • QĐ Thu hồi 267,7 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Tiến, thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 438,1 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Vũ Quang Thiệu, thuộc thửa đất số 56, 74, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 137,9 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Bình, thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.041,7 m2 đất của hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Loan, thuộc thửa đất số 107, 139, tờ bản đồ số 109 - 2023 tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 141-160 of 2269<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >