• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Thu hồi diện tích 1114.7 m² đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tiếu - vợ Trần Thị Hồng, thuộc thửa đất số 143; 144, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • Thu hồi diện tích 1155.8 m² đất của hộ ông (bà) Đỗ Tường Huệ thuộc thửa đất số 136, mảnh trích đo thu hồi số 55 (2)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 346.5 m² đất của hộ ông (bà) Lê Văn Tân -, thuộc thửa đất số 169, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 540.1 m² đất của hộ ông (bà) Phạm Thị Phúc - Vũ Tuấn Khang (Cháu) thuộc thửa đất số 106; 126, mảnh trích đo thu hồi số 55 (1)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 1129.4 m² đất của hộ ông (bà) Trần Thị Hường - Chồng Đồng Công Hoà, thuộc thửa đất số 179, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 318 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Huy Khánh - Tạ Thị Vân thuộc thửa đất số 161, mảnh trích đo thu hồi số 55 (2)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 764.6 m² đất của hộ ông (bà) Bùi Thị Hằng - con trai Lê Chí Công, thuộc thửa đất số 120, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 216 m² đất của hộ ông (bà) Dương Văn Cửu - Đặng Thị Cương thuộc thửa đất số 468, mảnh trích đo thu hồi số 55 (1)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 102.6 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Hoà - con trai Nguyễn Mạnh Khôi, thuộc thửa đất số 110, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ Thu hồi diện tích 405 m² đất của hộ ông (bà) Đoàn Thế Ánh - Ngô Thị Lý thuộc thửa đất số 148, mảnh trích đo thu hồi số 55 (2)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 706 m² đất của hộ ông (bà) Hoàng Thị Lụa, thuộc thửa đất số 95; 96, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 398.2 m² đất của hộ ông (bà) Đoàn Thị Xim- Đào Thị Hạnh (con gái) thuộc thửa đất số 24, mảnh trích đo thu hồi số 55 (1)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 636.2 m² đất của hộ ông (bà) Trần Văn Thông - Phạm Thị Nở, thuộc thửa đất số 85; 86; 97, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 348 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Thị thảo thuộc thửa đất số 163, mảnh trích đo thu hồi số 55 (2)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 301.9 m² đất của hộ ông (bà) Đặng Thị Thơm - Vũ Mạnh Thắng, thuộc thửa đất số 87, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • Hồ sơ công khai quy hoạch huyện Văn Yên
 • QĐ thu hồi diện tích 193.2 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Tiến Tần - Nguyễn Thị Chín thuộc thửa đất số 87, mảnh trích đo thu hồi số 55 (1)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 523.6 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Ái Vân - Trần Văn Minh, thuộc thửa đất số 165, mảnh trích đo thu hồi số 33-2023 tại: Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 48.4 m² đất của hộ ông (bà) Nguyễn Xuân Thậm - Nguyễn Thị Bình thuộc thửa đất số 160, mảnh trích đo thu hồi số 55 (2)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • QĐ thu hồi diện tích 481.3 m² đất của hộ ông (bà) Dương Thị Mến - Nguyễn Thành Trung (con trai) thuộc thửa đất số 467, mảnh trích đo thu hồi số 55 (1)-2023 tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A
 • 161-180 of 1703<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >