• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • Thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Văn Yên năm 2023
 • Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên
 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Quáng
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài Tìn
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Phúc Chiêu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình Đặng Kim Châu
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Tài An
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Lò Văn Yến
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Tòn Ú
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Tòn Náy
 • QĐ thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thừa Kinh
 • Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia đình tại xã An Thịnh
 • KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2023
 • Công văn tăng cường quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương
 • Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
 • Thông báo về việc đình chỉ xây dựng công trình và khôi phục tình trạng lại tình trạng của đất trước khi vi phạm tại thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.
 • Thông báo về việc đình chỉ xây dựng công trình tại thôn Yên Thành xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Trả lời giải quyết ý kiến phản ánh của công dân trên ứng dụng công dân số YenBai-S
 • 81-100 of 1244<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >