• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ thu hồi 224,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Liều - Mấy, thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 4-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 106,6 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lán, thuộc thửa đất số 80; 86, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 298,4 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Vương Văn Tuệ- Nguyễn Thị Hòa, thuộc thửa đất số 27; 30, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 94,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Kim Lý - Pháy Ct: Đặng Văn Kiều, thuộc thửa đất số 60; 70, tờ bản đồ số 9-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 61,2 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Nhâm - Nguyễn Trần Khánh, thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 4-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 245,0 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Sỹ- Đặng Thị Ton, thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 6-2022, tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 2,1m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Thị Liu (Lưu) - Bẩy, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 11-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 92,8 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Náy - Phùng Thị Mường, thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • QĐ thu hồi 64,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Leo - Đặng Thị Nhị (con Bàn Văn Sáu), thuộc thửa đất số 96; 98, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 67,9m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Khé - Nguyễn Thị Duyên, thuộc thửa đất số 29; 85, tờ bản đồ số 9-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 101,7m² đất của hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Liều - Triệu Tiến Náy, thuộc thửa đất số 68; 71, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 152,9m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Nhất, thuộc thửa đất số 21; 96, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 268,1m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Vượng- Đặng Thị Khoa, thuộc thửa đất số 62; 103, tờ bản đồ số 13; 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 1.512,9 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lủ- Phùng Thị Lưu, thuộc thửa đất số 24; 26; 72; 73; 75; 16; 17, tờ bản đồ số 13- 2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • TQĐ thu hồi 409,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Lán - Triệu Thị Vượng, thuộc thửa đất số 99; 101, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 220,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Nhị - Phùng Thị Vượng, thuộc thửa đất số 57; 59, tờ bản đồ số 13-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 78,5 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn TháiHoàng Thị Tấm, thuộc thửa đất số 46; 51, tờ bản đồ số 10-2022, tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 369,5m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Năm - Đặng Thị Ba (Mường), thuộc thửa đất số 29; 30, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 2.115,2m² đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Nhị - Đặng Thị Mụi, thuộc thửa đất số 45; 76; 65; 68; 40; 72, tờ bản đồ số 12-2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • QĐ thu hồi 694,3 m² đất của hộ gia đình ông (bà) Bàn Văn Lớ - Đặng Thị Dân, thuộc thửa đất số 65; 66; 11; 10; 1; 9; 29, tờ bản đồ số 13- 2022, tại thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
 • 21-40 of 1703<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >