• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • QĐ Huỷ bỏ Quyết định thu hồi đất số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Văn Yên về việc thu hồi đất của hộ ông Đặng Văn Cốc thuộc dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bắc Văn Yên (Giai đoạn 1)
 • QĐ Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án: Cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên
 • UBND huyện Văn Yên triển khai thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đối với các xã: Tân Hợp, Đại Phác, Đông Cuông, Yên Hợp và An Thịnh
 • UBND huyện Văn Yên ban hành Công văn thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2023
 • QĐ Thu hồi 371,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Sơn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 77,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Phương thuộc thửa đất số 194 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 9.295,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Hoàng Duy Khiêm thuộc thửa đất số 107; 196 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.328,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thi thuộc thửa đất số 12 tờ bản đồ số 44-2023, thửa số 136; 139 tờ bản đồ số 94-2023 tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 175,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Sáu thuộc thửa đất số 166 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 175,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Triệu Văn Sáu thuộc thửa đất số 166 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 123,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Chiên thuộc thửa đất số 108 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 248,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Ngọc Nam thuộc thửa đất số 155 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 405,8 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Giám thuộc thửa đất số 19 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 179,9 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lớn thuộc thửa đất số 46; 21 tờ bản đồ số 94-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 52,6 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lập thuộc thửa đất số 14 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • QĐ Thu hồi 759,5 m² của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Cốc thuộc thửa đất số 13 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 143,7 m² của hộ gia đình ông (bà) Nông Văn Tính thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 1.807,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Thắng thuộc thửa đất số 09 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 2.138,4 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Xuân Trường thuộc thửa đất số 08 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • QĐ Thu hồi 669,1 m² của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thắng thuộc thửa đất số 06; 07 tờ bản đồ số 44-2023, tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.
 • 181-200 of 2229<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >