• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị hỏa hoạn
 • Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án: Khu dân cứ mới phía tây Cầu Mậu A; địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Đối với đất đai, tài sản của bà Nguyễn Thị Hằng đang quản lý, sử dụng)
 • Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định bổ sung cho hộ bà Nguyễn Thị Thoáng để thực hiện dự án: Khu dân cứ mới phía tây Cầu Mậu A; địa điểm: Thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên
 • Xin ý kiến tham gia vào "Dự thảo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”
 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức xã huyện Văn Yên năm 2019
 • Thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Yên
 • Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Yên
 • Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị mất
 • Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do bị hỏa hoạn
 • Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Văn Yên
 • Báo cáo kết quả chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015
 • Công văn v/v mở rộng đối tượng, thời gian nộp hồ sơ tham gia hội thi "Duyên dáng thiếu nữ vùng Quế" tại Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ III năm 2019
 • Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên quý III năm 2019
 • Thông báo KL của đ/c Doãn Văn Thủy - PCT UBND huyện tại hội nghị sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp hè thu; triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ đông năm 2019
 • Kế hoạch xây dựng Đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
 • Công văn về việc tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
 • 181-200 of 453<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >