• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A.

Điện thoại: 02163834181.

Fax: 02163835454.

Chánh văn phòng : Trần Sỹ Nguyên

Điện thoại: 0982702127.

                                                                                                TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Trần Sỹ Nguyên

Chánh VP

 

 

2

Lương Trung Dũng

 

Phó Chánh VP

 

 

3

Nguyễn Thị Thúy An

 

Phó Chánh VP

 

 

4

Lê Quang Đạo

Phó Chánh VP