• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

     PHÒNG THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Thị trấn Mậu A

Điện thoại:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nạim tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra: Phí Hùng Sơn

Điện thoại: 

                                                                                                TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Phí Hùng Sơn

Trưởng phòng