• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Địa chỉ: Thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 836883

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo trí; xuất bản.

Trưởng phòng :  Hà Trung Kiên

Điện thoại: 02163 834 839

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Hà Trung Kiên

Trưởng phòng