• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 836 424

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Trưởng phòng : Bùi Thị Hương Giang

Điện thoại: 02163 836 424

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY
STT Họ Và Tên Chức Vụ Số điện thoại Email
1 Bùi Thị Hương Giang Trưởng Phòng    
2 Đoàn Khánh Vận Phó Trưởng Phòng