• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

PHÒNG TẠI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

            Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 0216 3834 202

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ

Trưởng phòng : Phạm Trung Kiên

Điện thoại: 0216 3835 857


TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Phạm Trung Kiên

Trưởng phòng

 

 

2

Trần Thống Nhất Phó phòng