• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại: 02163 834 137

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản, kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Trưởng phòng : Chu Chính Sơn

Điện thoại: 02163 834 893

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Chu Chính Sơn

Trưởng phòng

 

 

2

Hoàng Văn Khoa

Phó phòng

 

 

 

3

Phạm Xuân Dương Phó phòng